Kim jestem?

Nazywam się Marzena Słoń. Jestem magistrem Psychologii, od 9 lat pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi cierpiącymi na różne zaburzenia, znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych lub kryzysach.
Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Ukończyłam 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uzyskując status dyplomowanego psychoterapeuty.
Doświadczenie jako psycholog i terapeuta zdobyłam współpracując z różnymi instytucjami i placówkami (Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych w Kielcach). Kliniczne doświadczenie uzyskałam odbywając staż na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
Specjalizuję się w terapii indywidualnej prowadzonej w nurcie psychodynamicznym, lecząc zaburzenia osobowości.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji dbając o dobro moich pacjentów oraz wysoką jakość wykonywanej pracy. Kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Zapewniam pacjentom poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji.  

Marzena Słoń - ZnanyLekarz.pl

Po co jestem?

Jestem, by pomoć Ci zrozumieć siebie, pokonać problemy i trudności, jakie pojawiły się na Twojej drodze.
Proponuję:

Celem spotkania jest identyfikacja trudności pacjenta, szczegółowe omówienie problemu i jego podłoża oraz wstępna diagnoza psychologiczna.
Konsultacja może obejmować 5 – 6 spotkań.
Cena: 50 minut – 120 zł (w gabinecie obowiązuje płatność gotówkowa)

Konsultacja rodzicielska to forma poradnictwa psychologicznego i wychowawczego dla rodziców lub opiekunów, mających trudności z wychowaniem małych dzieci lub nastolatków.
Konsultacja może obejmować więcej niż jedno spotkanie.
Cena: 50 minut – 120 zł (w gabinecie obowiązuje płatność gotówkowa)

Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na systematycznych rozmowach z psychoterapeutą, zwanych sesjami terapeutycznymi. Spotkania te odbywają się raz, lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 – 50 minut. Terapeuta razem z pacjentem określają zasady prowadzenia terapii oraz cele terapeutyczne, które mogą być w trakcie terapii zmieniane lub doprecyzowane. Psychoterapia jest to proces poznawania, diagnozy i leczenia, w którym ważna jest wytrwałość i regularność. Czas trwania terapii jest bardzo indywidualny, zależy m.in. od indywidualnej problematyki pacjenta, z którą się zgłasza oraz dynamiki jego osobowości.

Podejście psychodynamiczne zostało opracowane na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych. Paradygmat psychoanalityczny zakłada, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością.
W podejściu psychodynamicznym życiem człowieka sterują:
– nieuświadomione mechanizmy działania
– wewnętrzne konflikty
– pragnienia, potrzeby
– sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej
– wzorce relacji interpersonalnych.
Drogą do zrozumienia nieświadomości jest przyglądanie się i refleksja na temat nabytych sposobów tworzenia i przeżywania relacji z innymi ludźmi, analiza marzeń sennych, przejęzyczeń oraz objawów nerwicowych.
Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowych sposobów interpretacji siebie, szerszego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej – zdobywanie nowej perspektywy.

Psychoterapia psychodynamiczna obejmuje leczeniem szerokie spektrum psychopatologii, uwzględniając Międzynarodową Klasyfikację Chorób (ICD-10, DSM-V).
Wieloletnie badania naukowe (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98-109, University of Colorado Denver, School of Medicine) potwierdzają skuteczność w leczeniu: zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz innych złożonych trudności emocjonalnych.
Cena: 50 minut – 100 zł (w gabinecie obowiązuje płatność gotówkowa)

Psychoterapia grupowa dla młodzieży to najskuteczniejsza metoda leczenia niekorzystnych i nieadekwatnych zachowań oraz nieprawidłowego sposobu myślenia. To specjalistyczna pomoc oparta na modelu rozwojowym. Wspiera młodego człowieka w przezwyciężaniu kryzysów i problemów pojawiających się w relacjach z rówieśnikami, osobami dorosłymi, a także z samym sobą. Zmiany, które zachodzą w pacjentach dzieją się dzięki grupowemu wsparciu i korektywnemu doświadczeniu tzn. dzięki grupie i z pomocą prowadzących uczestnicy doświadczają akceptacji, a nie odrzucenia; zainteresowania – a nie oceny.
Grupy oddzielne dla:
– młodzieży w wieku 13-15 lat
– młodzieży w wielu 16-18 lat

Adresowana jest dla młodzieży borykającej się z:
– problemami społecznymi (trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi; wyizolowaniu; młodzieży doświadczającej przemocy rówieśniczej – plotkami, wyzwiskami, wyśmiewaniem)
– problemami emocjonalnymi (niska samoocena; brak wiary w siebie; nieśmiałość; nieadekwatna złość, agresywność; obniżenie nastroju; trudność w adaptacji do nowych, nieznanych sytuacji, miejsc; trudność w radzeniu sobie ze stresem; lęki)
– problemami szkolnymi (fobia szkolna; problemami z koncentracją i motywacją; problemami w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami; problemami związanymi ze środowiskiem szkolnym oraz nauką)
– problemami z zachowaniami (samookaleczenia; autoagresywność np. problemy z odżywianiem; trudności ze snem; przemoc; eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi i innymi używkami; uzależnienie od komputera, internetu, telefonu).

Forma pracy grupowej zakłada systematyczne, cotygodniowe spotkania trwające 90 minut. Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że istnieje możliwość dołączenia do grupy, gdy któryś z uczestników kończy swoja pracę lub są wolne miejsca, w ramach planowanej maksymalnej ilości uczestników przy zachowaniu zasady minimalnego czasu uczestnictwa w grupie (6 miesięcy).

Wielkość grupy: 5-12 osób
Uwaga!
Grupa uruchamiana jest w przypadku zakwalifikowania się co najmniej pięciorga uczestników.

Komu pomagam?

Prowadzę pracę zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą powyżej 13 roku życia.
Poniżej przedstawiam kilka problemów, z którymi borykają się poszczególne grupy wiekowe. Jeśli uważasz, że którykolwiek z tych problemów może dotyczyć Ciebie – zachęcam do kontaktu.

•    problemy osobiste, emocjonalne, małżeńskie/partnerskie
•    trudności w utrzymaniu stabilnych, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
•    brak satysfakcji z życia
•    niskie poczucie własnej wartości
•    myśli rezygnacyjne
•    fobie (uporczywy, silny lęk przed konkretnymi sytuacjami, przedmiotami)
•    myśli lub czynności natrętne
•    dolegliwości psychosomatyczne (np.: uporczywe bóle brzucha, migreny, duszności, zespół jelita nadwrażliwego, uczucie ciągłego wyczerpania)
•    problemy w sferze seksualnej (np.: brak satysfakcji ze współżycia, problemy z erekcją, ejakulacją, brak akceptacji swojej orientacji seksualnej, seksoholizm)
•    problemy ze snem
•    niepokój, nieokreślony lęk
•    stany depresyjne lub inne zaburzenia nastroju
•    zaburzenia osobowości
•    choroby psychiczne

•    impulsywność, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój
•    wycofanie i nieśmiałość, trudności w relacjach rówieśniczych
•    chwiejność emocjonalna, zmienność nastroju
•    zaniżone poczucie własnej wartości
•    zaburzenia zachowania: np.: antyspołeczne i agresywne
•    poczucie rutyny i nudy
•    trudne sytuacje w rodzinie (np.: rozwód rodziców, uzależnienia od alkoholu rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, przewlekła choroba)
•    zawody miłosne
•    depresje, obniżony nastrój i negatywizm
•    moczenie nocne
•    zaburzenia nerwicowe (np.: zawroty głowy, uczucie dławienia w gardle, problemy z oddychaniem, kołatanie serca, zaburzenia pamięci, niepokój, koszmary, częste poirytowanie, poczucie frustracji)
•    samookaleczenia
•    myśli i próby samobójcze
•    zburzenia psychosomatyczne (np.: uporczywe bóle brzucha, migreny, duszności, zespół jelita nadwrażliwego, uczucie ciągłego wyczerpania)
•    trudności w nauce (strach przed oceną, problemy z koncentracją)
•    zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) uzależnienia (np. od telefonu)
•    kryzysy rozwojowe
•    choroby psychiczne

Gdzie jestem?

Zapraszam do gabinetu psychologicznego w Kielcach, ul. Złota 23.
Aby umówić wizytę zadzwoń – tel. 500 708 704
Zapraszam

Marzena Latos - ZnanyLekarz.pl